Hatbrott mot svenskar

Skriftlig fråga 2019/20:2142 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

De senaste åren har rån mot unga personer ökat kraftigt. Ofta är även gärningsmännen unga. Rånen har blivit mycket råare de senaste åren; det räcker inte längre att råna, utan brottsoffret förnedras också.

Rånoffren blir urinerade på, de blir våldtagna, misshandlade med mera. I medier har det framkommit att det är vanligt att dessa rånare har utländsk bakgrund och att rånoffren inte har det. Rånoffren har berättat att rånarna skrattar och kallar dem för ”jävla fega svennar” och liknande, och det framkommer att rånoffren utsatts på grund av att de är svenskar.

Brottsförebyggande rådet har konstaterat att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade som gärningsmän vid våldsbrott. Att utsättas för brott på detta sätt är ett hatbrott. Det har dock framkommit att rättsväsendet sällan driver brott mot svenskar som hatbrott.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att vidta åtgärder så att fler av dessa brott rubriceras som hatbrott?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-07 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga