Havsplanering

Skriftlig fråga 2019/20:5 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplanering för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet är nu ute. Det har fått stark kritik från både energibranschen och Energimyndigheten för att inte ta tillräcklig hänsyn till energisystemets behov och utbyggnadsplaner. Även Naturvårdsverket sällar sig till kritikerna och backar Energimyndighetens beräkningar framför Havs- och vattenmyndighetens.

I en intervju citeras energiministern med följande: I dag avvägs ju den där frågan. Lite förenklat är det så att när det finns starka vindintressen vinner vindens intressen och när det finns starka försvarsintressen vinner försvaret.

Det stämmer knappast. Försvarets prioriteringar vinner i princip alltid över vindkraftsintresset som läget ser ut i dag. Det finns därför ett stort behov av ökad styrning för att de olika behoven ska kunna samexistera, vilket fungerar utmärkt i ett flertal grannländer såsom Danmark och Tyskland där det dessutom finns exempel på övningsområden inne i vindkraftsparker.

För att utvecklingen mot ett konkurrenskraftigt, leveranssäkert och miljömässigt hållbart energisystem ska kunna fortsätta så som energiöverenskommelsen från 2016 stipulerar behöver den potential som finns också tas till vara, inte minst i södra Sverige där förbrukningen är betydligt större än produktionen. Det är också bland annat mot den bakgrunden som havsplaneringen är så oroväckande. Den kommer att vara en vägledning och väga tungt juridiskt när beslut ska dömas av mellan olika intressen. Att då inte ta tillräcklig hänsyn till behovet av energi, som dessutom är önskvärt för att säkra energitryggheten ur ett totalförsvarsperspektiv, vore mycket olyckligt.

Jag vill mot denna bakgrund fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Anser statsrådet att förslaget till havsplanering bidrar tillräckligt till uppfyllandet av Sveriges mål om 100 procent förnybar energi 2040 och nettonollutsläpp 2045 när till och med Energimyndigheten säger att områdena för vindkraft inte räcker till?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-09-11 Överlämnad: 2019-09-12 Anmäld: 2019-09-13 Svarsdatum: 2019-09-18 Sista svarsdatum: 2019-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga