Hedersmord i Pakistan

Skriftlig fråga 2008/09:72 av Acketoft, Tina (fp)

Acketoft, Tina (fp)

den 8 oktober

Fråga

2008/09:72 Hedersmord i Pakistan

av Tina Acketoft (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Varje dag tvingas människor i stora delar av världen att leva under hot och våld baserat på hederskulturer. Det senaste i raden skrämmande bevis på hedersvåldet är dokumenterat av NBC News och den asiatiska människorättskommissionen, AHRC. Fem pakistanska kvinnor avrättades i byn Baba Kot i Jafferabaddistriktet för att de motsatt sig de av byns äldste arrangerade äktenskapen, eller för att de ansetts behjälpliga till trotset. Morden har dessutom försvarats i det pakistanska parlamentet som gamla traditioner som skall försvaras (Israr Ullah Zehri, representant från Baluchiprovinsen).

Trots att frågan kan anses känslig har vi alla ett ansvar att vid alla tillfällen driva opinion mot denna företeelse och på så sätt undsätta de krafter såväl i Pakistan som i andra länder, som arbetar emot denna gamla tradition.

Baserat på ovanstående frågar jag därför ministern:

Hur avser utrikesministern att verka för att Sverige konsekvent ska utgöra en stark röst för att hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-08 Anmäld: 2008-10-14 Besvarad: 2008-10-14 Svar anmält: 2008-10-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-14)