Hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap

Skriftlig fråga 2008/09:1206 av Kakabaveh, Amineh (v)

Kakabaveh, Amineh (v)

den 4 september

Fråga

2008/09:1206 Hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap

av Amineh Kakabaveh (v)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I Sverige drabbas årligen tusentals barn och ungdomar av det hedersrelaterade våldet och förtrycket. En kartläggning från Stockholms stad 2009 visar att en av tio flickor i Stockholm lever med hedersrelaterat förtryck i hemmet. 18 procent av flickorna och 13 procent av pojkarna i undersökningen har till exempel inskränkningar när det gäller det framtida valet av äktenskapspartner. Samtidigt antas mörkertalet när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck vara stort. Situationen är liknande i hela Europa. Därför krävs det gemensamma strategier för att bekämpa och förebygga diskriminering, hot och våld i den kollektiva hederns namn.

Det europeiska samarbetet i EU-parlamentet ska verka för ett aktivt ingripande mot mäns våld mot kvinnor och hedersvåld. Det gäller inte minst tvångsäktenskap och barnäktenskap. EU-parlamentet har alla förutsättningar att sätta press på EU-länderna att bilda ett gränsöverskridande organiserat samarbete för att skydda barn och ungdomar från hedersrelaterat våld och förtryck.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till justitieministern:

Vad avser ministern att göra för att Sverige som ordförandeland i EU ska använda sitt mandat för att mobilisera alla gemensamma krafter och resurser inom EU för att motarbeta det hedersrelaterade våldet, förtrycket och diskrimineringen av ungdomar i alla dess former?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-04 Anmäld: 2009-09-10 Besvarad: 2009-09-16 Svar anmält: 2009-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-16)