Hemlighetsmakeri i utnämningspolitiken

Skriftlig fråga 2006/07:1647 av Andnor, Berit (s)

Andnor, Berit (s)

den 14 september

Fråga

2006/07:1647 Hemlighetsmakeri i utnämningspolitiken

av Berit Andnor (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Torsdagen den 6 september hade undertecknad en interpellationsdebatt med statsrådet Mats Odell kring hemlighetsmakeriet i utnämningspolitiken. I debatten ställde jag ett antal frågor om vad som skulle hända med utnämningspolitiken framöver. På frågan om annonsering av högre statliga tjänster sade Mats Odell: Erfarenheterna av att annonsera är mycket goda. Min ambition är att detta ska vidgas. Det ska omfatta mycket mer än hittills, och vi kommer också att precisera våra förändringar på detta område i budgetpropositionen den 20 september.

Självklart får man som enskild riksdagsledamot finna sig i att avvakta en regeringsproposition. Vad som däremot känns svårare att finna sig i är när Mats Odell på kvällen den 6 september säger följande i tv som svar på en fråga från en reporter: Alla (statliga chefsjobb) ska utannonseras, ja.

En klar, tydlig och lättbegriplig precisering av hur annonseringen ska förändras som det hade varit intressant att debattera med statsrådet.

Mot bakgrund av att interpellationen handlade om just hemlighetsmakeriet i utnämningspolitiken vill jag därför fråga statsrådet Odell vilka överväganden som låg bakom att statsrådet hemlighöll denna precisering för just riksdagens ledamöter i kammardebatten den 6 september.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-14 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-19)