Hemställan från Försvarsmakten angående ändring i miljöbalken

Skriftlig fråga 2019/20:2003 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I en hemställan från Försvarsmakten till regeringen daterad den 17 augusti 2020 (Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag 2021) vill Försvarsmakten att 21 kap. 7 § miljöbalken ändras så att kravet på yttrande från domstolen tas bort och överlämnande i stället sker direkt till regeringen, samt att det ska författningsregleras att ärenden om tillstånd som rör Försvarsmaktens verksamhet ska handläggas skyndsamt hos länsstyrelsen.

Bakgrunden till hemställan har sin grund i de långa handlingstiderna för att miljöpröva militär verksamhet på övnings- och skjutfält samt flygplatser. När försvaret av Sverige ska stärkas och det ställs krav på tillväxt medför det att krigsförbanden behöver nyttja övnings- och skjutfälten i större utsträckning än i dag.

Detta innebär att många av Försvarsmaktens tillstånd att bedriva verksamhet vid övnings- och skjutfält måste omprövas. Tillståndsprövning eller omprövning enligt miljöbalken är en mycket tidskrävande och arbetskrävande process.

Med anledning av detta önskar jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Överväger ministern att ta initiativ till att ändra i miljöbalken samt göra de författningsändringar som Försvarsmakten hemställer om?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-20 Överlämnad: 2020-08-20 Anmäld: 2020-08-27 Svarsdatum: 2020-09-03 Sista svarsdatum: 2020-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga