Hemvärnet och tillgång till ammunition

Skriftlig fråga 2020/21:2962 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Säkerhetsläget fortsätter att försämras i världen och i vårt närområde. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det är bistra fakta och något vi måste ta på största allvar. En överraskande invasion av hela Sverige – det som vi tidigare under det kalla kriget levde med som hotbild – är dock inte sannolik. Däremot kan olika former av det vi kallar gråzonsproblematik drabba oss i större skala och också kunna övergå i rent militära punktinsatser i Sverige riktade mot central infrastruktur. Ett av Sveriges skydd mot snabba hot är vår incidentberedskap, som bland annat upprätthålls av Försvarsmakten i främst flygvapnet och marinen. Armén spelar initialt en mindre roll, men främst via hemvärnet kan även militär personal på marken snabbt komma på plats. Det är bra, men vi måste fortsätta att se till att den snabba beredskap vi har får bästa möjliga förutsättningar att snabbt och effektivt kunna lösa sina uppgifter.

Hemvärnet spelar en viktig roll när det kommer till snabba insatser men har sedan en ganska lång tid sämre möjligheter att snabbt kunna lösa väpnade insatser än man hade tidigare. En anledning till det är att i dag får inte en hemvärnssoldat förvara ammunition hemma med sitt vapen. I dag får vapnet förvaras hemma med ett lås i. Ammunitionen finns på annan plats, ofta väldigt långt ifrån soldatens hem. Tidigare fanns något som kallades ”kuppammunition”, en mindre mängd ammunition som var omedelbart gripbar i hemmet alternativt på en plats nära soldaternas hem. Det finns självklart för- och nackdelar med detta, men när säkerhetsläget för Sverige försämras måste också våra möjligheter att snabbt agera finnas.

Jag skulle vilja med anledning av ovanstående fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur ser ministern på att återgå till att låta hemvärnssoldater ha en mindre andel ammunition till sitt tjänstevapen hemma, och avser ministern att agera i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-24 Överlämnad: 2021-05-25 Anmäld: 2021-05-26 Svarsdatum: 2021-06-02 Sista svarsdatum: 2021-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga