Hinder för tågförbindelsen Stockholm-Oslo

Skriftlig fråga 2016/17:1869 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Den gränsöverskridande trafiken är av stor vikt för Sverige. Samverkan med nordiska länder kring infrastrukturfrågor är nödvändigt för att kunna skapa förutsättningar för växande arbetsmarknadsregioner och blomstrande näringsliv. Effektiva transportlösningar som ger restidsvinster är viktiga. Järnvägen kan dessutom bidra till miljövinster. För några år sedan började SJ trafikera sträckan Stockholm–Oslo med X2000, vilket har kortat restiden. Den kortare restiden har lockat resenärer och redan första året fördubblades tågresandet på sträckan. Aktören som sköter tågbanorna i Norge ska göra en större ombyggnad av sträckan Kongsvinger–Lilleström. Detta kan påverka möjligheten för SJ att bedriva trafik. Ombyggnationen riskerar att försenas genom faktorer som aktörerna verkar sakna rådighet över. Konsekvensen blir att tågtrafiken minskas och ersätts av långsammare tåg med längre restider som följd.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tågtrafiken mellan Stockholm och Oslo ska kunna fortsätta att utvecklas positivt både i närtid och på lång sikt? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-30 Överlämnad: 2017-08-31 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga