Hindrande av jobbförluster inom industrin

Skriftlig fråga 2019/20:1159 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Just nu lever en stor del av Sveriges befolkning i oro över framtiden. Flera branscher är under extrem press och tvingas varsla och permittera anställda som en följd av de åtgärder som satts in för att förhindra smittspridningen av coronaviruset. Personal inom hotell och restaurang, turism, handel och butiksnäring är särskilt utsatta. Att bli av med jobbet får stora konsekvenser för den enskildes privatekonomi, framtid och vardag. Pappers- och skogsindustrin är inte immun mot påverkan av nedgången i den globala världsekonomin. Industrin förser svenska folket med tiotusentals jobb. Under rådande omständigheter måste därför starka politiska åtgärder sättas in för att mildra de negativa effekterna av covid-19 även här.

Skarp kritik har riktats mot förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper, både från industrin och från tidningsbranschen. Förordningen syftar till att införa ett mer fastighetsnära insamlingssystem för tidningar och returpapper trots att dagens system sedan flera år tillbaka överträffar regeringens mål om 90 procents insamlingsgrad till 2020. Den årliga driftskostnaden på 550 miljoner kronor är ett dråpslag mot industrins cirkulära affärsmodell. Konsekvenserna blir ökade papperspriser och kraftigt minskad efterfrågan på svenskt papper, vilket i sin tur innebär att svenska tidningar i stället tvingas köpa importerat papper från utlandet.

Den rådande coronakrisen i kombination med implementeringen av förordningen (2018:1463) riskerar att resultera i att familjer står helt utan inkomst. Detta om båda inkomsttagarna hotas av varsel som anställda inom pappers- och skogsindustrin, grafikeryrket samt tryck-, tidnings- och magasinsbranschen. En avveckling av förordningen skulle vara ett steg i rätt riktning för att säkerställa en konkurrenskraftig och framtidsäker industri liksom för att underlätta för svenska familjer att klara sig igenom dessa ekonomiskt påfrestande tider.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Avser ministern och regeringen ändra lydelsen i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper så att reglerna inte försämrar arbetsmarknaden för dem som arbetar inom pappers- och skogsindustrin, grafikeryrket samt tryck-, tidnings- och magasinsbranschen i stundande kris?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-04-06 Överlämnad: 2020-04-07 Anmäld: 2020-04-08 Sista svarsdatum: 2020-04-15 Svarsdatum: 2020-04-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga