Hjälp till svenska familjer utomlands

Skriftlig fråga 2019/20:1167 av Martina Johansson (C)

Martina Johansson (C)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

I dag finns det familjer som befinner sig utanför Sveriges gränser och som inte kan komma hem till Sverige som en hel familj. Skälet till detta är att de valt att i utlandet, till exempel Ukraina, få hjälp att få barn via surrogatarrangemang. Detta är något som inte är tillåtet i Sverige, och familjer väljer då att resa utomlands och lösa detta.

Det finns nu familjer som befinner sig utomlands med sitt nyfödda barn men som inte kan resa hem. Skälet är att barnet inte har något samordningsnummer. För att få ett sådant krävs det att man kan utreda och säkerställa identiteten på barnet bland annat genom ett födelsebevis. Dessa bevis är inte lätta att få i dessa tider, då coronaviruset gör att alla länder just nu använder sig av olika restriktioner för att minska smittspridning.

UD kan hjälpa svenska familjer att komma hem till Sverige även om de får betala för resan, men i dessa fall hjälper UD inte spädbarnet eftersom hen inte har något samordningsnummer. Familjerna hamnar i en mycket osäker situation då föräldrar och det nyfödda barnet befinner sig i ett land och eventuella äldre syskon i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vad gör ministern och regeringen för att underlätta för dessa familjer att resa till Sverige för att påbörja sitt gemensamma liv även om det är under särskilda förutsättningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-07 Överlämnad: 2020-04-08 Anmäld: 2020-04-09 Svarsdatum: 2020-04-15 Sista svarsdatum: 2020-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga