Hjulstabron

Skriftlig fråga 2018/19:950 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

För att sänka klimatutsläppen i Sverige till riksdagens fastställda nivåer måste utsläppen från trafiken minska. Ett sätt är att flytta över gods från lastbil till sjöfart.

Mälaren passar sig väl för inlandstransporter ut mot Östersjön och sedan vidare; det finns funktionella och goda möjligheter via hamnar i bland annat Västerås och Köping. Tyvärr hindras klimatsmarta möjligheter av höjden på Hjulstabron där väg 55 passerar över Mälaren. Bron, som byggdes 1953, har dessutom akuta renoveringsbehov.

Om Hjulstabron skulle byggas om och höjas så skulle större fartyg komma längre in i Mälaren och en växande industri bidra till klimatsmarta transportlösningar. Frågan om Hjulstabrons ombyggnation verkar emellertid ha avstannat.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Hur avser ministern att agera för att ombyggnationen av Hjulstabron sker skyndsamt?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2019-09-04 Överlämnad: 2019-09-05 Anmäld: 2019-09-10 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga