Hög ungdomsarbetslöshet i Fagersta

Skriftlig fråga 2013/14:423 av Wallén, Anna (S)

Wallén, Anna (S)

den 13 februari

Fråga

2013/14:423 Hög ungdomsarbetslöshet i Fagersta

av Anna Wallén (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

I Fagersta kommun är ungdomsarbetslösheten 8 procent högre än länsgenomsnittet, som ligger på 20,8 procent. En stor andel av dessa ungdomar saknar gymnasieutbildning, vilket gör det svårt för dem att konkurrera på arbetsmarknaden. Åtgärder behöver sättas in för att dessa ungdomar inte ska fastna i ett utanförskap.

Sverige har i dag högre arbetslöshet än andra jämförbara länder i Europa. Antalet långtidsarbetslösa unga är tre gånger så många som när den moderatledda regeringen tog över makten. Trots mycket hög arbetslöshet har företagen svårt att hitta personal. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre, och rekryteringsgapet växer. EU riktar krisstöd till Sverige för problemen med den höga ungdomsarbetslösheten.

Det är tydligt att regeringens skattesänkningar inte leder till den lägre arbetslöshet och de minskade klyftor som utlovades. Det behövs i stället investeringar i jobb och utbildning för att minska ungdomsarbetslösheten.

Den höga ungdomsarbetslösheten är ett slöseri som riskerar att släcka framtidstron hos en hel generation. Med den höga arbetslösheten följer dessutom växande klyftor i samhället.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att unga arbetslösa i Sverige och Fagersta ska få ett jobb?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-13 Anmäld: 2014-02-17 Besvarad: 2014-02-19 Svar anmält: 2014-02-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-19)