Höga andrahandshyror

Skriftlig fråga 2015/16:506 av Nooshi Dadgostar (V)

Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Dagens Nyheter kunde i veckan visa att det har blivit dyrare att bo i andra hand än att köpa en bostadsrätt. Om man räknar bort amorteringar, som är ett slags sparande, betalar andrahandshyresgästen dubbelt så mycket per månad som den som äger en bostadsrätt. En etta i andrahand i Stockholm kostar i dag i genomsnitt 9 421 kronor i månaden.

Sedan införandet av lagen om uthyrning av egen bostad 2013 går det att ta ut betydligt högre andrahandshyror än tidigare. Dessutom kan hyresgästen inte längre begära återbetalning av överhyror i efterhand, vilket innebär att regelverket i praktiken saknar sanktionssystem. Läget är akut och många känner sig utnyttjade. Därför anser Vänsterpartiet att lagen om uthyrning av egen bostad ska tas bort. Statsrådet Mehmet Kaplan (MP) har tidigare utlovat att skyndsamt se över reglerna för andrahandsuthyrning, men än så länge har inga åtgärder presenterats.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med de höga andrahandshyrorna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-12-16 Överlämnad: 2015-12-17 Anmäld: 2015-12-18 Svarsdatum: 2016-01-04 Sista svarsdatum: 2016-01-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga