Högre kompetens hos arbetsförmedlare

Skriftlig fråga 2009/10:94 av Acketoft, Tina (fp)

Acketoft, Tina (fp)

den 15 oktober

Fråga

2009/10:94 Högre kompetens hos arbetsförmedlare

av Tina Acketoft (fp)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

I en nyligen presenterad rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, visar man hur arbetsförmedlare cementerar könsstereotyperna hos arbetssökande unga tjejer och killar. Vid en analys av arbetsförmedlarnas attityder finner rapportförfattaren att förmedlarna i högre grad sympatiserar med arbetslösa killars än tjejers sökvillkor. Ytterligare en särskiljande faktor är de sökandes sociala bakgrund. Medelklassungdomar får generellt en bättre kontakt med arbetsförmedlarna än vad arbetarklassungdomar får. Exempel som visas i rapporten är att tjejer generellt får hårdare krav från arbetsförmedlarna. De ska i högre grad ta deltidsarbete, söka jobb på annan ort, och får ta del av mindre resurser i form av utbildningar och åtgärder. De uppmanas i högre grad att söka sig över den traditionella, stereotypa könsindelningen på arbetsmarknaden.

Detta är naturligtvis inte acceptabelt, vare sig ur ett rättviseperspektiv eller ur ett jämställdhetsperspektiv. Regeringens jämställdhetspolitik som syftar till att motverka och förändra system som konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen kommer knappast att uppnås om vi inte ser till att den myndighet som har en central funktion när det gäller att förmedla jobb, och därmed lön och makt, agerar utifrån ett kunnande om klass- och genusperspektivets effekter för både individ och samhälle.

Baserat på ovan vill jag fråga statsrådet Sven Otto Littorin:

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att alla arbetssökande får ett likvärdigt och högkvalitativt bemötande av arbetsförmedlare, oavsett den arbetssökandes sociala bakgrund och kön?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2009-10-15 Inlämnad: 2009-10-15 Svar anmält: 2009-10-21 Besvarad: 2009-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-21)