Högre kostnader och försämrade villkor för företag

Skriftlig fråga 2014/15:712 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I dag kom dråpbeskedet för Electroluxfabriken i Mariestad i Skaraborg. Tillverkningen flyttas till Ungern. Skälen är dålig konkurrenskraft och tuff prispress.

Sverige är ett litet exportberoende land i en globaliserad värld. Konkurrenskraft och rimliga villkor för företagande och jobb är grunden för tillväxt, inte minst utanför storstäder på landsbygden, där stora delar av svensk industrialisering och tillverkning finns. Basen för många orter är fortfarande tillverkningsindustri, till exempel i Mariestad. Att nya skatter, pålagor, avgifter och tuffare företagsklimat bland annat leder till nedläggning är ett drastiskt och tufft besked för bygder där tillverkningsindustrin en gång i tiden var bygdens hjärta.

Stark prispress, global konkurrens och högre kostnader för företagande är orsaker till att företaget nu ställer saker och ting på sin spets. I ljuset av detta ska därtill läggas att försämringar av företagens villkor, med vägslitageavgifter, fördubblade arbetsgivaravgifter och ifrågasättande av viktiga väginfrastruktursatsningar ytterligare försvårar för att behålla och utveckla jobb på landsbygden. Redan i nästa vecka, den 1 juli, slår högre arbetsgivaravgifter till mot jobb och företagande.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är:

 

Hur kommer högre kostnader för transporter, till exempel en ny lastbilsskatt, högre kostnader för att anställa samt minskade satsningar på väginvesteringar att leda till fler jobb på landsbygden, i exempelvis Skaraborg?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-25 Överlämnad: 2015-06-26 Sista svarsdatum: 2015-07-10 Svarsdatum: 2015-08-05 Anmäld: 2015-08-27
Svar på skriftlig fråga