Höjningen av farledsavgifterna

Skriftlig fråga 2018/19:677 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Vid Riksrevisionens granskning av Sjöfartsverkets årsredovisning upptäcktes att regleringsbrevet för höjning av farledsavgifter har tolkats fel och att avgifterna har höjts mer än vad som är tillåtet. De återkommande höjningarna av farledsavgifterna har kritiserats hårt av sjöfartsbranschen, bland annat för att de lägger en extra börda på rederierna men också för att kopplingen mellan avgifterna och servicen som Sjöfartsverket erbjuder inte är klar.

Riksrevisionens granskning visar att intäkterna från farledsavgifterna sedan 2004 har ökat  med 25 procent, samtidigt som nettoprisindex har ökat med 15 procent.

Därför vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kompensera sjöfartsbranschen givet det som har skett? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-20 Överlämnad: 2019-05-21 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga