Höjningen av husbilsskatten

Skriftlig fråga 2019/20:415 av Angelica Lundberg (SD)

Angelica Lundberg (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Trots sin särart som fordon omfattas nyregistrerade husbilar från och med den 1 september 2019 av både bonus–malus och WLTP för beräkning av skatt. WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) är ett sätt att mäta bränsleförbrukning, föroreningar och koldioxidutsläpp från personbilar. Systemet, som infördes i EU 2017, är baserat på verklig kördata och ska bättre överensstämma med vanlig körning.

Problemet är dock att husbilar inte är som vanliga personbilar och inte heller används på samma sätt. En husbil rullar i genomsnitt knappt 700 mil om året, att jämföra med vanliga personbilar som snittar dubbelt så mycket eller tunga fordon som kan köra 1 500 mil om året och ändå ha en skatt på mindre än hälften av den som nu kommer att drabba husbilsägare.

En mycket stor andel, 95 procent, av alla nyregistrerade husbilar omfattas av det nya lagkravet, vilket kommer att slå hårt mot konsumenterna som kan tvingas betala en årlig skatt på sin husbil på så mycket som 30 000 kronor eller mer. Skatten blir därför väldigt orättvis och risken finns att konsumenterna i stället antingen behåller sin äldre husbil, som i regel ger högre utsläpp, eller helt enkelt väljer andra semesteralternativ såsom charter och kryssning, vilka båda har en större CO2-påverkan än husbilen.

I Tyskland tillämpar man WLTP på ett annat sätt och baserar skatten på euroklassning av motorn och totalvikt, vilket  istället ger årsskatter kring 440 euro, motsvarande ungefär 5 000 kronor. Detta är i nivå med det som svenska husbilsägare betalade innan de nya systemen började gälla.

Friluftsliv och camping är viktigt för många svenskar, och vi är bland de husbilstätaste nationerna i världen. Vill vi att det ska bestå måste något göras för att förändra den orättvisa skatten.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att stoppa den orättvisa husbilsskatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-15 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga