Holmöfärjan

Skriftlig fråga 2008/09:906 av Baylan, Ibrahim (s)

Baylan, Ibrahim (s)

den 7 maj

Fråga

2008/09:906 Holmöfärjan

av Ibrahim Baylan (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

”Striden om Holmö-färjan går vidare” – rubriken fanns att läsa i Västerbottens Folkblad för några veckor sedan. Frågan om Holmöbornas rätt till tillfredsställande transporter har pågått i alltför många år. Det är ett misslyckande att regeringen ännu inte har kommit fram till en lösning som också accepteras av Holmöborna.

Därför vill ställa följande fråga till statsrådet Åsa Torstensson:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att finna en för alla inblandade parter tillfredställande lösning på transporterna till och från Holmön?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-07 Anmäld: 2009-05-07 Besvarad: 2009-05-13 Svar anmält: 2009-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-13)