Homosexuella i Irak

Skriftlig fråga 2008/09:1161 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 19 augusti

Fråga

2008/09:1161 Homosexuella i Irak

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Organisationen för mänskliga rättigheter Human Rights Watch, HRW, presenterade den 17 augusti en rapport som visade på att homosexuella förföljs och dödas i Irak. Rapporten De vill utplåna oss. Mord, tortyr, sexuell läggning och genus i Irak ger en skrämmande bild av situationen.

Milisgrupper som exempelvis Ahl al-Haq – Sanningens folk – pekas ut. Men HRW pekar även på att såväl polis som rättsvårdande myndigheter väljer att titta bort i stället för att agera. Det finns även belägg för att polis direkt deltagit i bortrövande av och mord på homosexuella i Irak. Man kan inte bortse från stöd till tortyr och mord på homosexuella också från högre politiskt och religiöst håll. Rättslöshet och skyddslöshet pågår samtidigt som hundratals homosexuella dödas.

Jag vill därför fråga utrikesministern vilka åtgärder han har vidtagit inom EU och i övrigt internationellt med anledning av HRW:s rapport De vill utplåna oss. Mord, tortyr, sexuell läggning och genus i Irak som visar på tortyr och dödande av homosexuella i Irak.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-19 Anmäld: 2009-08-20 Besvarad: 2009-08-28 Svar anmält: 2009-09-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-28)