Höstens högskoleprov

Skriftlig fråga 2020/21:3468 av John Weinerhall (M)

John Weinerhall (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

För väldigt många unga är högskoleprovet en viktig chans att komma in på en utbildning. Inte minst under pandemin när ungdomsarbetslösheten har skjutit i höjden är en högre utbildning för många en chans att senare kunna få ett arbete. Att Sveriges unga tar chansen att utbilda sig och på så sätt kunna få ett jobb är något som borde bejakas.

Dessvärre har Universitets- och högskolerådet (UHR) nu aviserat att endast 40 000 unga födda tidigare än 2002 får chansen att skriva högskoleprovet. Detta trots att vaccineringen fortskrider i en hög takt och att vaccinationstäckningen även i yngre åldersgrupper är hög. År 2019 skrev totalt 52 000 personer högskoleprovet. Nog borde det finnas möjlighet, mot bakgrund av såväl vaccinationstäckning som logistik, att lösa det så att alla som vill också får möjligheten att skriva högskoleprovet.

Det finns nämligen en stor risk att den som är mer än 19 år fyllda och ännu inte kommit in på den utbildning man vill nu inte får den möjligheten. Det kan vara för att man har arbetat efter gymnasiet eller för att man har studerat något annat i väntan på chansen att få komma in på sina drömmars utbildning. Vi har ingen rätt att ta ifrån dem chansen att förverkliga livsdrömmar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Hur tänker statsrådet och regeringen agera för att tillgodose att alla Sveriges unga som vill ska få möjlighet att skriva högskoleprovet i höst?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-08-17 Överlämnad: 2021-08-18 Besvarad: 2021-09-01 Sista svarsdatum: 2021-09-01 Anmäld: 2021-09-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga