Hot mot veterinärer och djurskyddshandläggare

Skriftlig fråga 2009/10:828 av Hellquist, Solveig (fp)

Hellquist, Solveig (fp)

den 21 maj

Fråga

2009/10:828 Hot mot veterinärer och djurskyddshandläggare

av Solveig Hellquist (fp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

På senare år har det rapporterats om allt fler hot, om våld och förföljelse mot veterinärer, djurskyddsinspektörer och rovdjurshandläggare. I några fall har det gått så långt att personer har tvingats skaffa skyddad identitet. Detta är oacceptabelt.

Arbetsmiljöverket har nu börjat agera i frågan och uppmanar alla länsstyrelser att agera i frågan. Länsstyrelserna ska både undersöka och bedöma riskerna för sin personal och vidta åtgärder för att göra det säkrare för veterinärer och djurskyddshandläggare.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga jordbruksminister Eskil Erlandsson om han ämnar vidta några åtgärder för att öka säkerheten för dessa utsatta yrkesgrupper.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Besvarad: 2010-05-27 Svar anmält: 2010-05-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-27)