Hot och våld mot blåljuspersonal

Skriftlig fråga 2016/17:1145 av Amir Adan (M)

Amir Adan (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Vi har sett flera exempel på våld mot poliser och mot personal inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården. Det är en oacceptabel utveckling som måste brytas. Det handlar både om att skydda personer som har samhällsviktiga uppgifter, och om att värna respekten för rättsstaten.

Att ge sig på utryckningspersonal som är ute och räddar liv är extremt allvarligt och måste få konsekvenser snarast. Men regeringen dröjer med förslag för att straffa den som attackerar brandkårs- och ambulanspersonal vid utryckningar.

Det behövs en rad olika förändringar för att på allvar kunna återställa lag och ordning. Moderaterna kräver en översyn av lagstiftningen; dels hårdare straff, dels en ändring som gör att även ambulanspersonal omfattas av lagen om våld mot tjänsteman.

Vi vill skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal. Den som hindrar polis och annan blåljuspersonal från att fullfölja sina uppgifter skadar hela samhället och bör straffas därefter. Det behöver hända någonting nu. Regeringen kan inte längre blunda när en växande otrygghet börjar påverka hur människor i dag lever sina liv.

Det finns ett brett och blocköverskridande stöd i riksdagen för att höja straffen för dem som attackerar blåljuspersonal. Men tiden bara går och ingenting händer från regeringens håll. Enligt statsrådet Anders Ygeman kommer inte utredningen förrän tidigast 2018. Det duger inte.

Vad är det vi väntar på? Att allt fler människor ska falla offer för våldet?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur kommer statsrådet och regeringen att agera konkret för att säkerställa att hot och våld mot blåljuspersonal inte sker, i avvaktan på den dröjande utredningen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-03-29 Överlämnad: 2017-03-30 Anmäld: 2017-03-31 Svarsdatum: 2017-04-05 Sista svarsdatum: 2017-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga