Hot om re-monopolisering på börsmarknaden

Skriftlig fråga 2021/22:1654 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Statsrådet Max Elger (S)

 

Sverige har i dag en långt framskjuten position när det gäller innovationskraft och framväxt av spännande tillväxtbolag. Vi har skapat ett ekosystem för mindre tillväxtbolag byggt på konkurrens, valfrihet och ett stort utbud av stödjande infrastruktur och professionella tjänster. Detta har också gynnat småsparares möjlighet att delta i bolagens tillväxtresor, genom att de kan handla aktier på ett effektivt sätt genom en infrastruktur med alternativa börssystem. Det faktum att vi har två börssystem är enligt min uppfattning särskilt viktigt att värna i dessa tider, då det både stärker vår infrastruktur för svensk finansmarknad och ökar motståndskraften mot cyberattacker.

Som resultat har Sverige nu över 1 000 noterade bolag, fler bolag än i till exempel Tyskland och Frankrike. Nästan 700 av dessa bolag är noterade på Sveriges så kallade tillväxtmarknader, såsom Nasdaq First North, Nordic Growth Market (NGM) och Spotlight Stock Market, det vill säga handelsplatser nischade mot mindre tillväxtbolag. Dessa tillväxtmarknader är definierade av EU (MiFID II) och specifikt konstruerade för att göra det lättare för mindre tillväxtbolag som vill notera sig för att skaffa kapital samt ett särskilt skydd för att börsjättarna inte på eget initiativ ska kunna notera aktier som handlas på en annan tillväxtmarknad utan medgivande från det listade bolaget.

Amerikanska Nasdaq kringgår nu detta genom att, i strid med andemeningen i lagbestämmelsen, utnyttja ett kryphål och notera aktierna på en så kallad MTF, i stället för en så kallad tillväxtmarknad. Resultatet blir dock detsamma. Detta ärende granskas för närvarande av Konkurrensverket. Nasdaq har nämligen inte kontaktat bolagen och frågat om lov. De demonstrerar sin dominerande ställning genom att förvägra bolagen möjligheten att säga nej. Det måste vara upp till bolagens aktieägare att besluta om det.

Om en betydligt större aktör som Nasdaq har möjlighet att aktivt överta rätten att erbjuda ett bolags aktier, utan att bolaget i fråga aktivt har medgivit det, så riskerar vi att än en gång få en monopolliknande situation på börsen, där mindre utmanare likt NGM och Spotlight Stock Market, inte kan hävda sig. Min uppfattning är att handelsplatser för aktier och värdepapper ska få konkurrera på likvärdiga villkor och attrahera bolag genom att ha konkurrenskraftiga noteringerbjudande, och att ett system med flera samexisterande handelsplatser för aktier tjänar oss och innovationslandet Sverige väl.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Max Elger följande:

 

Är statsrådet bekant med denna problematik, och finns det åtgärder regeringen kan vidta för att säkra integriteten för mindre handelsplatser för aktier och värdepapper?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-31 Överlämnad: 2022-05-31 Anmäld: 2022-06-01 Svarsdatum: 2022-06-08 Sista svarsdatum: 2022-06-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga