Hotade Västeråsjobb

Skriftlig fråga 2013/14:425 av Eriksson, Lars (S)

Eriksson, Lars (S)

den 14 februari

Fråga

2013/14:425 Hotade Västeråsjobb

av Lars Eriksson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Västerås är en teknikstad. Här finns Westinghouse, som är en komplett leverantör av kärnkraftsteknologi. Westinghouse i Sverige har mer än 1 000 anställda. Företaget tillverkar bland annat bränslestavar till svenska kärnkraftverk. Det ryska statligt ägda företaget Rosatom har under ett tiotals år försökt komma in på den europeiska marknaden för bränsle till så kallade tryckvattenreaktorer. Propåerna har där avvisats. Inget land har velat ta på sig de ekonomiska och säkerhetsmässiga risker som utprovning och licensiering kan innebära. Våren 2012 tecknade Vattenfall avtal om av en provleverans av kärnbränsle från Rosatom och dess dotterbolag TVEL. Det ryska kärnbränslet ska i vår testas på Ringhals 3 för att kunna börja användas i sommar. Vattenfall tar därmed på sig ansvaret för att licensiera bränslet för den reaktortyp som bland annat finns i Ringhals. Från Västerås har man tidigare levererat till Ukraina. Ett nytt avtal om fortsatta leveranser var färdigförhandlat och skulle undertecknas i december men stoppades i samband att Ukraina drog sig ur det planerade partnerskapsavtalet med EU. Den allmänna uppfattningen är, och bekräftas av tidningsuppgifter, att Ryssland pressat Ukraina att köpa sitt bränsle från Ryssland i stället för Westinghouse och Västerås. Om Rosatom blir licenserade i Ringhals 3 öppnas dörren för deras affärer, och order på order kan komma att gå Westinghouse i Västerås förbi. Det statsägda Rosatom och dess dotterföretag, varav TVEL är indragna i en rad korruptionsskandaler, varav några har ansetts vara så allvarliga att de riskerat påverka säkerheten i kärnkraftsproduktionen. Det finns etiska principer för statliga bolag och deras leverantörer. Jobb i Västerås kan vara hotade, liksom på sikt viktig svensk kärnkraftskompetens.

Fråga:

Hur säkrar den här affären teknikjobb i Västerås?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-02-14 Anmäld: 2014-02-17 Svar anmält: 2014-02-25 Besvarad: 2014-02-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-25)