hotet mot Bergnäsöringen och Slagnäsbygden

Skriftlig fråga 1999/2000:1206 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 12 juli

Fråga 1999/2000:1206

av Ingegerd Saarinen (mp) till miljöminister Kjell Larsson om hotet mot Bergnäsöringen och Slagnäsbygden

Hoten mot de få kvarvarande vattendragen är stora. Dessutom skärps trycket även vid de redan utbyggda. Det kan förstås vara bra att effektivisera befintliga kraftverk, men när kraftbolagen vill sänka vattenflödet för att få ut ytterligare några kilowattimmar på bekostnad av fiske, natur- och friluftsintressen så är det inte effektiviseringar längre.

Skellefteå Kraft vill sänka vattenflödet genom Bergnäsälven/Slagnäsforsen, trots protester från bl.a. Fiskeriverket, lokalbefolkning, Mausjaur sameby och Sportfiskarnas riksförbund. Skellefteå kommun, som är delägare i kraftverket, utnämndes nyligen till årets fiskekommun. I detta vattensystem finns bl.a. Bergnäsöringen, som registrerats som en av Sveriges fem mest skyddsvärda öringsstammar. De rena naturvårdsintressena borde räcka för att avslå en sådan ansökning om sänkning av vattenflödet. I detta fall skulle en stark öringstam dessutom kunna ge flera arbetstillfällen inom turistsektorn.

Det verkar som om dagens regler inte räcker helt för att skydda de allmänna intressena mot vattenkraftsexploateringar. Exemplet med Skellefteå Kraft och Bergnäsälven/Slagnäsforsen är bara ett exempel bland många på hur resurser offras för exploateringsintressena. Fiske- och friluftsturism skulle många gånger kunna ge betydligt större samhällsnytta, utan stor naturförstörelse.

Jag vill därför fråga miljöministern:

Avser ministern verka för att se över lagstiftning och regler så att exempel som Bergnäsälven/Slagnäsforsen där stora allmänintressen står på spel inte förlorar mot exploateringsintresserna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-07-12 Besvarad: 2000-08-17 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-17)