Humanitärt stöd till civila i bland annat ar-Raqqa

Skriftlig fråga 2016/17:1875 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Kriget mot Islamiska staten fortsätter efter många år, men ser ut att gå åt rätt håll. Just nu pågår striden om staden ar-Raqqa som IS tidigt utropade som sin huvudstad. I just denna stad strider främst trupper från alliansen SDF (Syrian Democratic Forces) som huvudsakligen består av kurder, men även andra minoriteter och araber. De är dåligt utrustade och har sällan tillräckligt god militärträning eller tillräckligt med förnödenheter.

I de befriade delarna av ar-Raqqa finns det närapå inga butiker och det råder brist på sjukvårdsprodukter, sanitet, vatten och mat. Samtidigt som soldaterna från SDF har det knappt ska de också ta hand om civila som lyckats fly från Islamiska statens terror. I sammanhanget är stödet från omvärlden till dessa så gott som obefintligt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

Vad har statsrådet och Sverige gjort för flyktingar som befinner sig i krigszonen, och avser statsrådet att vidta åtgärder för att skydda flyktingar i områden som exempelvis ar-Raqqa?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-31 Överlämnad: 2017-08-31 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga