Hungersnöd på Afrikas horn

Skriftlig fråga 2021/22:1413 av Anders Österberg (S)

Anders Österberg (S)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

I stora delar av Afrikas horn har det under flera år pågått en torka. I år är torkan extra svår, och regnet har nästan helt uteblivit. I stora delar av Somalia är hungersnöden akut. Torkan i Somalia riskerar att bli den värsta på 40 år, och tusentals riskerar att dö av svält. Trots detta saknas miljarder i biståndspengar för att kunna möta problemen med torkan.

Somalias befolkning har länge plågats av konflikter, vattenbrist och svältkatastrofer. Halva landets befolkning, 7,7 miljoner människor, lider just nu av kronisk hunger. På grund av konflikter och matbrist har miljontals människor blivit internflyktingar. 

Förutom den stora torkan drabbades Hargeisa av en stor och omfattande brand, där stora delar av staden har förstörts. Dussintals människor är skadade. Bland annat har marknaden som är det ekonomiska hjärtat i staden förstörts. Många familjer har fått sin försörjning från den. Främst är det kvinnors småskaliga företagande som drabbats, och kvinnor brukar vara de som bär upp familjens och ibland även släktens ekonomi. Förlusterna efter bränderna beräknas till mellan 1,5 och 2 miljarder dollar. 

Motsvarande situation finns i Etiopien, där nöden försvåras i de norra delarna extra mycket på grund av krig och konflikt. DN rapporterade under föregående vecka att 300 000 barn riskerar att dö i svält innan sommaren. Tack och lov har de första transporterna med humanitär hjälp börjat nå fram till de mest drabbade områdena i landet. Det är dock av största vikt att FN tillåts (av de stridande parterna) att komma fram med humanitär hjälp till en drabbad civilbefolkning även framöver. Precis som branden har förstört i Hargeisa kommer stora områden i FDRE att vara i behov av återuppbyggnad så fort som freden eller en förhandlad vapenvila infinner sig. Även i landets övriga delar finns det oro och vissa rapporter om allvarlig hungersnöd. 

Likaså finns rapporter från Kenya och Centralafrika gällande människor i varierande utsträckning som har drabbats av hungersnöd. 

Det finns ett stort engagemang i Sverige för Afrikas horn, och det här är inte första gången jag lyfter hungersnöden i regionen. Tyvärr har situationen förvärrats ytterligare. Det är också viktigt att understryka att hungersnöd också är nära kopplat till säkerhetspolitik. Svält när bara två saker: desperation och våld. Jag vet att biståndsministern också har visat stort engagemang för människors rätt att få äta sig mätta. 

Min fråga till statsrådet Matilda Ernkrans är:

 

Hur avser statsrådet att agera framåt med anledning av hungersnöd och svält på Afrikas horn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-04 Överlämnad: 2022-04-05 Anmäld: 2022-04-06 Svarsdatum: 2022-04-13 Sista svarsdatum: 2022-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga