Husbilar och WLTP

Skriftlig fråga 2018/19:926 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den 1 september 2019 träder en ny lag in om fordonsskatt baserad på den nya mätmetoden WLTP (worldwide harmonized light vehicles test procedures).

Husbilsbranschen har under året försökt få klarhet i om husbilar kommer att omfattas av lagen eller inte. 

Enligt muntligt och skriftligt svar till husbilsbranschen den 18 juli samt debattsvar i Göteborgs-Posten den 19 juli från verksamhetsspecialist på Transportstyrelsen ska husbilar inte påverkas av den nya mätmetoden WLTP för fordonsskatt.

Enligt Husbilsbranschens Riksförbund hänvisar såväl Finansdepartementet som Skatteverket till det svar som lämnats i Göteborgs-Posten från Transportstyrelsen.

Den 20 augusti ska nu Transportstyrelsen ha lämnat ett nytt besked vid möte med husbilsbranschen om att husbilar kommer att omfattas av den fordonsskatt som träder i kraft den 1 september. 

Genomförande av lagstiftning måste föregås av tydliga besked och i god tid om vad som gäller. Det blir tydligt att så inte skett med husbilsbranschen och att den nu endast dagar före införandet av skatten står med dubbla besked från Transportstyrelsen. 

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är därför:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att klargöra om husbilar omfattas av de nya skattereglerna eller inte?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2019-08-27 Överlämnad: 2019-08-29 Anmäld: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-12 Sista svarsdatum: 2019-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga