IB-programmet och den tidigare nedgraderingen av dess betyg

Skriftlig fråga 2017/18:1542 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

International Baccalaureate (IB) är en utbildning på gymnasial nivå. Utbildningen har en internationellt definierad standard med höga kunskapskrav. Universitets- och högskolerådet (UHR) beslutade 2016 att förändra reglerna kring hur IB-betyg omvandlas. Det innebär att sedan den 1 januari 2017 är IB-studenters betyg, relativt sett, mindre värda i det svenska betygssystemet än vad de tidigare varit och jämfört med hur utbildningen värderas i andra länder.

Jag och andra kollegor har tidigare interpellerat och motionerat i frågan då vi likt många andra oroats över UHR:s beslut. I ett svar har statsrådet Helene Hellmark Knutsson bland annat svarat följande:

”När det gäller sakfrågan vill jag understryka att jag har stor respekt för den oro som inte minst företrädare för IB-utbildning uttrycker. Däremot är jag rädd att oron till stor del bygger på okunskap.”

Uppenbarligen var vår oro inte obefogad, och nu har Universitets- och högskolerådets styrelse beslutat att revidera föreskrifterna för omräkning av utländska gymnasiebetyg. Syftet med beslutet är att ge likvärdiga förutsättningar för alla sökande oavsett varifrån man har sin gymnasieexamen.

Anledningen uppger UHR är: ”Det är viktigt att alla personer har så likvärdiga förutsättningar som möjligt att komma in på högskolan i Sverige, oavsett vilken gymnasiebakgrund man har.” Myndigheten skriver vidare: ”För sökande med IB-examen innebär de reviderade föreskrifterna något gynnsammare förutsättningar inför kommande antagningar till högskoleutbildning.”

Det är självklart bra att man rättar sådant som har blivit fel; däremot har många studenter hamnat i kläm på grund av beslut vars effekter rimligen inte kan vara någon överraskning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

På vilket sätt kommer statsrådet nu att bevaka frågan och säkerställa att fattade beslut inte återigen innebär försämrade förutsättningar för studenter vid IB-programmet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-06-20 Överlämnad: 2018-06-20 Anmäld: 2018-06-25 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga