Identitetspolitiska påtryckningar på svenskt filmskapande

Skriftlig fråga 2020/21:425 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

I början av november rapporterade flera medier om en nyhet i Filmsverige, ett projekt som ska starta med hjälp av stöd från bland annat Svenska Filminstitutet, som i sin tur fördelar det statliga filmstödet. Den nya tjänsten är ett slags plattform för att arbeta med ”mångfald”. Mer specifikt heter plattformen People of Film och syftar till att ge fler icke-vita filmarbetare anställning inom svensk filmnäring, vilket följaktligen innebär att man också syftar till att färre vita filmarbetare ska ges anställning inom svensk filmnäring. På People of Films hemsida kan man läsa att man har som syfte att ”öka den etniska mångfalden” i svensk filmnäring. Om de filmarbetare som ska få vara del av plattformen skriver man att ”du antingen identifierar dig som rasifierad/icke-vit, blir rasifierad eller upplever att du blir rasifierad”.

Att skattebetalarnas pengar via Svenska Filminstitutet ska gå till att utöva påtryckningar på filmskapare för att de ska kvotera och välja bort människor som anses ha ”fel” etnisk bakgrund är ytterst anmärkningsvärt och förkastligt. Förutom att det är ett försök att med hjälp av offentliga medel styra bort ett mer fritt filmskapande mot att gå i en mer vänsterorienterad identitetspolitisk riktning, så riskerar det givetvis att drabba enskilda individer negativt på grund av etnisk tillhörighet.

Regeringens höga tonläge gällande vikten av ett fritt och oberoende kulturliv i Sverige rimmar synnerligen illa med att den politik man för nyttjar skattebetalarnas pengar för att finansiera lobbygrupper som vill se till att sortera bort människor på etnisk grund när det ska anställas inom svensk filmnäring.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka initiativ avser ministern att ta för att säkerställa att offentligfinansierad identitetspolitisk påverkan likt den ovannämnda inte resulterar i ett politiserande och kringskärande av fritt filmskapande i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-11 Överlämnad: 2020-11-12 Anmäld: 2020-11-13 Svarsdatum: 2020-11-18 Sista svarsdatum: 2020-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga