Illegala trafikskolor

Skriftlig fråga 2016/17:1792 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Illegala trafikskolor är ett växande problem. Det rapporteras om omfattande verksamhet på orter över hela landet. 

De seriösa aktörerna, som bidrar till välfärden, får allt svårare att konkurrera med aktörer som varken betalar skatt eller nödvändiga avgifter. Faktum är att vissa illegala körskolor blivit så pass avancerade att elever inte har förstått att det rört sig om olaglig verksamhet.

Tidigare ansvarigt statsråd har hänvisat till Sveriges trafiksäkerhetsarbete och dess nollvision samt Transportstyrelsen, Polismyndigheten och Ekobrottsmyndighetens samarbete i frågan. Människor i branschen menar dock att man inte kan vänta med åtgärder. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att lösa problemet med de illegala trafikskolorna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-10 Överlämnad: 2017-08-11 Besvarad: 2017-08-25 Sista svarsdatum: 2017-08-25 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga