Immigranters rättigheter i Sverige

Skriftlig fråga 2009/10:334 av Acketoft, Tina (fp)

Acketoft, Tina (fp)

den 14 december

Fråga

2009/10:334 Immigranters rättigheter i Sverige

av Tina Acketoft (fp)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Europarådets antitortyrkommitté presenterade i dag, den 11 december 2009, sin rapport över den fjärde inspektionen av Sverige.

Rapporten uppmärksammar och anmärker på Sveriges behandling av illegala immigranter som man menar systematiskt hålls i fängsligt förvar och därmed strider mot Europarådets rekommendationer och mot råden från Europarådets antitortyrkommitté. Kommittén rekommenderar Sverige att omedelbart åtgärda detta så att personer som faller under utlänningslagen inte fängslas.

Även om de två av Migrationsverkets förvar som kommittén besökte (Märsta och Gävle) generellt fick positiva omdömen lämnade kommittén också ett antal rekommendationer för hur hälsovården för personer i förvar kan förbättras.

Baserat på ovan vill jag fråga justitieministern:

Vad avser ministern att göra för att åtgärda de punkter där Sverige har fått kritik av Europarådets antitortyrkommitté för sin behandling av illegala immigranter och på så sätt kunna leva upp till sitt åtagande rörande den Europeiska konventionen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-12-14 Anmäld: 2009-12-14 Besvarad: 2009-12-21 Svar anmält: 2009-12-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-21)