implementering av förändrad lagstiftning i Turkiet

Skriftlig fråga 2001/02:1491 av Andersson, Marianne (c)

Andersson, Marianne (c)

den 9 augusti

Fråga 2001/02:1491

av Marianne Andersson (c) till utrikesminister Anna Lindh om implementering av förändrad lagstiftning i Turkiet

De förändringar i den turkiska lagstiftningen som nyligen beslutats i parlamentet har fått stor uppmärksamhet. De flesta medierapporterna är mycket positiva. Allmänheten uppfattar detta som att kurdernas situation nu drastiskt kommer att förbättras och att förhandlingar om EU-medlemskap kommer att inledas inom en snar framtid. Det är då dags att påminna om alla de beslut Turkiet fattat tidigare när det gäller förbättring av mänskliga rättigheter och om t.ex. förbud mot tortyr. Erfarenheten har tyvärr visat att besluten sällan implementeras i verkligheten. Dessutom fanns ett betydande nationellt motstånd mot de nyligen fattade besluten och enligt uppgift finns krafter som vill ta upp detta i författningsdomstolen. Därför är det återigen nödvändigt att framhålla vikten av att EU innan förhandlingar inleds mycket noga kontrollerar att besluten efterlevs och inte bara är kosmetiska åtgärder för att tillfredsställa omvärlden. I det arbetet bör kontakter tas med MR-organisationer som har erfarenheter och kunskaper om situationen i fängelser, häkten, för folkgrupper som kurderna, kvinnornas situation och när det gäller yttrande- och organisationsfriheten. Sverige bör i EU-samarbetet vara fortsatt aktivt.

På vilket sätt avser regeringen att inom EU arbeta för de mänskliga rättigheterna i Turkiet, med särskild vikt på uppföljning av de senaste besluten om det kurdiska språket och avskaffande av dödsstraffet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-09 Besvarad: 2002-08-23 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-23)