Inbrottsstöld

Skriftlig fråga 2016/17:394 av Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Antalet anmälda bostadsinbrott har sedan år 2012 successivt ökat och uppgick förra året till 22 800 stycken. Samtidigt har antalet uppklarade brott enligt Brå minskat och endast 4 procent av alla anmälda bostadsinbrott klaras upp.

Bostadsinbrott innebär en stor integritetskränkning som ofta får allvarliga konsekvenser för de utsattas trygghet. Många upplever en större oro och mår mycket sämre långt efter det att inbrottet skedde. Moderaterna vill att vardagsbrott som bostadsinbrott prioriteras av polis och åklagare, vilket riksdagen också tillkännagav till regeringen i december 2014.

Påföljden för bostadsinbrott blir ofta villkorlig dom och böter då det rör sig om mindre värden som stjäls. För att motsvara allvaret i brottsligheten och den kränkning som det innebär vill Moderaterna skärpa straffen så att fler inbrott leder till fängelsestraff. Vi vill, precis som riksdagen, införa ett nytt brott – inbrottsstöld – med en straffskala med minimistraffet fängelse i ett år.

Trots riksdagens tillkännagivande i mars 2015 har regeringen inte vidtagit några åtgärder för att ändra lagstiftningen. Morgan Johansson har tidigare hänvisat till utredningen Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) men inte heller i utredningen föreslås skärpta straff eller att inbrottsstöld införs.

Med bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

När avser statsrådet att följa riksdagens tillkännagivande och lägga fram lagförslag för att kunna skärpa påföljderna för bostadsinbrott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-29 Överlämnad: 2016-11-29 Anmäld: 2016-11-30 Svarsdatum: 2016-12-07 Sista svarsdatum: 2016-12-07
Svar på skriftlig fråga