Indragna tåg till Jämtland

Skriftlig fråga 2014/15:774 av Per Åsling (C)

Per Åsling (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

SJ har meddelat att man avser att dra in nattågen till och från Jämtland från nästa år. Tågen kommer att fortsätta att köras ett par vintermånader under högsäsongen och en period under sommaren, för turismen, men i övrigt blir det inga resor med nattågen.

Detta plötsliga besked kommer att få stora konsekvenser för länets invånare, för besöksnäringen och för tillväxten i Jämtland men även för klimatet, då allt fler kommer att tvingas att välja flyget.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är med anledning av detta:

 

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att stärka tågförbindelserna till och från Jämtland?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-08-31 Överlämnad: 2015-09-01 Anmäld: 2015-09-03 Sista svarsdatum: 2015-09-15 Svarsdatum: 2015-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga