Indrivning av böter från utländska chaufförer

Skriftlig fråga 2014/15:755 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Vi har i år tidigare kunnat läsa om att utländska chaufförer slipper betala trängselavgifter och att trafikpolisen saknar personal för att bekämpa brottsligheten på våra vägar. Många svenska åkerier har idag det tufft på grund av den olagliga trafiken på våra vägar och det är därför viktigt att svenska lagar följs och att ansvariga förare bötfälls. Trafikbrott på våra vägar bör prioriteras.

EU:s medlemsländer har sedan 2011 haft möjligheten att byta uppgifter sinsemellan för att komma åt förare som kör för fort och fastnar i en fartkamera. Informationsutbytet mellan länder bygger dock på ett så kallat ägaransvar vilket innebär att den som äger fordonet är den som hålls ansvarig för trafikbrottet. I Sverige använder vi oss av principen om föraransvar, vilket innebär att Sverige håller föraren ansvarig och inte ägaren.

För att kunna lagföra en person som fastnat i en fartkamera måste svenska myndigheterna fastställa förarens identitet och det finns ingen möjlighet för svenska myndigheter att få dessa uppgifter om utomnordiska EU-medborgare. Enligt Polisen som uttalat sig i en artikel i Dagens Nyheter (5 augusti) handlar det om cirka 10 000 utomnordiska förare per år och cirka 15 miljoner kronor svenska staten går miste om.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att ta några initiativ för att EU-medborgare som bryter mot svenska hastighetsregler och fastnar på en fartkamera skall kunna lagföras av ansvarig svensk myndighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-08-05 Överlämnad: 2015-08-05 Svarsdatum: 2015-08-19 Sista svarsdatum: 2015-08-19 Anmäld: 2015-08-27
Svar på skriftlig fråga