Industrigaskrediter i det svenska utsläppsmålet

Skriftlig fråga 2012/13:734 av Ernkrans, Matilda (S)

Ernkrans, Matilda (S)

den 3 september

Fråga

2012/13:734 Industrigaskrediter i det svenska utsläppsmålet

av Matilda Ernkrans (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

I budgetpropositionen 2012/13 (UO 20 s. 58) konstaterar regeringen att när Energimyndigheten i fortsättningen köper in CDM-projekt som ska räknas in i det svenska klimatmålet för 2020 så ska inga industrigaskrediter ingå.

Industrigaskrediter är ju redan uteslutna för företag att räkna in i EU:s utsläppshandel. Anledningen är att de inte kan sägas vara reella utsläppsminskningar eftersom projekten ofta rör företag som flyttat till ett nytt land eller som startat bara i syfte att få CDM-stöd.

Industrigaskrediter ingår dock i flera fonder som regeringen redan äger andelar i. Eftersom det enligt samstämmiga uppgifter (bland annat EU-kommissionen) har konstaterats att dessa projekt inte motsvarar någon reell utsläppsminskning vill jag fråga miljöministern:

Varför räknar miljöministern och regeringen in dessa projekt i den redovisning som gjorts till riksdagen i budgetpropositionen över gjorda utsläppsminskningar via internationella stödinsatser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-09-03 Anmäld: 2013-09-05 Besvarad: 2013-09-17 Svar anmält: 2013-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-17)