Industrins innovationskraft

Skriftlig fråga 2019/20:582 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Sveriges välfärd bygger på att svenska företag, och vår industri kan utvecklas och ge framgång så att Sverige står sig i den globala konkurrensen. ABB, Alfa Laval, Ericsson, Sandvik, SKF, Ikea med flera har alla individers unika uppfinningar bakom sig: Jonas Wenström (ABB), Gustaf de Laval (Alfa Laval), Lars Magnus Ericsson (Ericsson), Göran Fredrik Göransson (Sandvik), Sven Winquist (SKF) och Ingvar Kamprad (Ikea).

Detta har skapat såväl inkomster som många arbetstillfällen i landet och har därmed kunnat bygga vår välfärd. Företagen är internationellt erkända, och svenska lösningar och produkter säljs över världen till gagn för vårt land, jobb och tillväxt.

I vårt land pågår omställning och uppgraderingar inom industrin för hållbarhet framåt; för att nämna två exempel arbetar SSAB tillsammans med LKAB och Vattenfall gemensamt med projektet Hybrit med syftet att lösa koldioxidfrågan i stålindustrin.

SSAB:s produktionssystem är ett av de mest koldioxideffektiva i världen. Det betyder att det inte finns något bättre. Samtidigt innebär dagens teknik för stålframställning att SSAB är Sveriges enskilt största utsläppare av koldioxid, vilket är anledningen till att utvecklingsprojektet har inletts.

En annan industri är bilindustrin, och många efterfrågar att få köpa lastbilar från Sverige som har nya lösningar för inte minst hållbarhet. Sverige ligger i världstoppen och det är nya bilar på väg framåt.

I ljuset av detta ser vi hur olika uttalanden i den politiska debatten tar upp SSAB:s kolanvändning här och nu som ett problem, och inom bilindustrin oroas man över den ökande skepsisen mot bilåkande.

Om regeringen avser att skruva åt industrin som i dag arbetar för fullt för att sänka sina utsläpp så drar man också undan mattan för att klara övergången till det nya och därmed till viktig handel för landet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att marknadsföra svensk innovationskraft inom industrin ut i världen och därmed underlätta för handeln?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga