Införande av produktionsincitament för film- och tv-produktion

Skriftlig fråga 2019/20:624 av Pyry Niemi (S)

Pyry Niemi (S)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Följande pressmeddelande från regeringen publicerades den 20 december 2017:

I går tog närings- och innovationsminister Mikael Damberg och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke emot Tillväxtverket och Svenska Filminstitutets rapport 'Fler filminspelningar till Sverige'.

Svensk filmindustri är viktig, både som näring, som kulturbärare, och som en dynamo för övriga kulturella och kreativa näringar. En positiv utveckling av svensk filmnäring och filmproduktion i Sverige genererar många ekonomiska ringar på vattnet i närliggande kulturella och kreativa näringar, samt inte minst för besöksnäringen och för att stärka det svenska varumärket.

Svensk filmproduktion har trots många framgångsrika filmproduktioner, under flera år mötts av en hårdnande internationell konkurrenssituation.

För ett år sedan gav regeringen Tillväxtverket och Filminstitutet i uppdrag att utreda möjligheterna att förbättra förutsättningarna för fler filmproduktioner i Sverige.

– Svensk filmindustri är betydelsefull både som näring och som del av de kulturella och kreativa näringarna och det är av stor vikt för den svenska filmbranschen att Sverige är ett attraktivt inspelningsland för såväl svenska som utländska film- och tv-produktioner. Tillväxtverkets rapport ger oss underlag för att kunna besluta hur vi går vidare, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Ärendet har nu beretts i Regeringskansliet i knappt två år, och hittills har inga tydliga förslag presenterats av regeringen. Frågan om produktionsincitament är synnerligen viktig för den svenska film- och tv-produktionsnäringen men framför allt också för den växande besöksnäringen. EU:s statsstödsregler tillåter att enskilda EU-länder som Sverige inför produktionsincitament för att stimulera att fler internationella filmproduktioner görs i landet samt att fler svenska filmproduktioner stannar kvar i Sverige i stället för att flyttas till länder där liknande subventionssystem har införts.

Exempelvis har långfilmerna Den allvarsamma leken, Gentlemän och The Girl In The Spider's Web spelats in i andra europeiska länder trots att filmernas primära manus och innehåll kretsar kring Stockholm med omnejd.

Enligt en rapport som beställdes av Filmregion Stockholm-Mälardalen tillsammans med bland andra Stockholm Business Region Development och Film i Sörmland har Millennium-filmerna, som spelades in i Stockholm och Mälardalen, setts av över 100 miljoner människor runt om i världen. Enligt rapporten beräknades enbart marknadsföringsvärdet uppgå till 960 miljoner kronor i köpt reklamtid, och turismen beräknades öka med 3 procent 2009–2013.

Finland och Norge har lite olika typer av produktionsincitament, men effekterna för besöksnäringen har varit positiva. Den nya James Bond-filmen spelades till vissa delar in i Norge; det norska filminstitutet erbjöd 47 miljoner kronor i stöd till filmbolaget för att filma i Norge. Jag behöver ju knappast påminna om James Bond-filmernas marknadsföringsvärde och sedermera positiva effekter på ländernas besöksnäringar. Sverige är ett av fyra länder i EU som ej har infört produktionsincitament för film- och tv-produktion. 

Med detta skrivet ställer jag följande fråga till näringsminister Ibrahim Baylan:

 

När kommer näringsministern och regeringen att presentera ett konkret förslag som ligger i linje med den utfästelse som gjordes av den förre närings- och innovationsministern Mikael Damberg – det vill säga att Sverige ska vara ett attraktivt inspelningsland för såväl svenska som utländska film- och tv-produktioner – och som är kopplat till frågan om införande av produktionsincitament i enlighet med EU:s statsstödsregler?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-12 Överlämnad: 2019-12-13 Anmäld: 2019-12-16 Sista svarsdatum: 2019-12-27 Svarsdatum: 2020-01-09
Svar på skriftlig fråga