Införande av skattereduktion i stödområde A och B

Skriftlig fråga 2019/20:630 av Niklas Wykman (M)

Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I regeringens budget för 2020 aviseras att en skattereduktion för boende i kommuner i stödområde A och B ska införas. Skattereduktionen ska enligt regeringen träda i kraft under 2020. I budgetpropositionen anger regeringen att den avser att återkomma till riksdagen med ett förslag som kan träda i kraft under 2020. Ännu har ingen lagtext presenterats i en proposition, vilket är nödvändigt för att driva igenom den specifika och mycket speciella skattereduktionen för enbart utvalda kommuner.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur och när avser ministern att presentera ett komplett förslag för att kunna verkställa skattereduktionen för stödområde A och B för 2020, eller kommer ministern att skjuta upp skattereduktionens införande?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-12 Överlämnad: 2019-12-13 Anmäld: 2019-12-16 Sista svarsdatum: 2019-12-27 Svarsdatum: 2020-01-08
Svar på skriftlig fråga