Införande av tjänstemannaansvar

Skriftlig fråga 2020/21:874 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 18 april 2018 uppmanade en enig riksdag regeringen att utreda och lämna förslag på ett utökat straffrättsligt ansvar för tjänstefel (betänkande 2017/18:KU37) – det som i dagligt tal brukar kallas tjänstemannaansvar.

Statsrådet har vid ett flertal tillfällen fått frågan av flera olika ledamöter i riksdagen om när regeringen tänker starta utredningen och lämna förslag på hur regeringen ska uppfylla riksdagens beslut. Den 21 januari 2020 lämnade statsrådet svar till Sten Bergheden (M) på en skriftlig fråga. ”Arbete med att ta fram kommittédirektiv pågår och regeringen avser att återkomma med direktiv till en översyn av det straffrättsliga tjänstefelsansvaret inom kort.” Nu har det snart gått ett år sedan svaret kom att direktiv skulle komma inom kort. Ett år betecknar nog få människor som ”inom kort”. Sen beslutet togs i riksdagen har det gått över 2,5 år och ännu har inget hänt.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När avser ministern och regeringen att vara färdiga med kommittédirektiven och tillsätta en utredning samt vilken tid ska förslagen vara färdiga att presenteras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-04 Överlämnad: 2020-12-07 Anmäld: 2020-12-08 Svarsdatum: 2020-12-16 Sista svarsdatum: 2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga