Införande av vårdnadsbidrag

Skriftlig fråga 2006/07:215 av Ericson, Jan (m)

Ericson, Jan (m)

den 24 november

Fråga

2006/07:215 Införande av vårdnadsbidrag

av Jan Ericson (m)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

I många svenska kommuner finns ett starkt tryck från invånarna att skapa ökad rättvisa mellan de familjer som utnyttjar kommunal barnomsorg och förskola och dem som hellre vill vara hemma några år längre med sina barn.

Flera moderatledda Stockholmskommuner har infört ersättning till familjer som inte utnyttjar kommunal barnomsorg, den så kallade Nackamodellen. Marks kommun i Västergötland har som första kommun utanför Stockholm beslutat att införa ett liknande system. Många andra kommuner över landet har denna fråga högt på dagordningen.

Det finns ännu inget förslag till ny lagstiftning om vårdnadsbidrag. Samtidigt är den så kallade Nackamodellen föremål för rättslig prövning, vilket gör att många kommuner drar sig för att sjösätta liknande modeller innan den rättsliga prövningen är klar. Många kommunpolitiker tvekar nu om hur man på bästa och snabbaste sätt kan komma vidare med frågan.

Jag undrar därför vilka åtgärder socialministern avser att vidta för att, i avvaktan på ny lagstiftning, underlätta för de kommuner som önskar införa vårdnadsbidrag att komma i gång.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-11-24 Anmäld: 2006-11-28 Besvarad: 2006-11-29 Svar anmält: 2006-11-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-29)