Införandet av skärpta gränskontroller

Skriftlig fråga 2014/15:789 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

På söndagen den 13 september 2015 bestämde sig Tyskland för att skärpa sina gränskontroller. Det är något vi kan behöva göra även här i Sverige.

Detta skulle underlätta och göra att man bättre kunde hålla ordning och reda i mottagandet av flyktingar.

Är denna gränskontroll möjlig att införa i Tyskland, så är det ju även möjligt att införa samma typ av gränskontroller i Sverige.

Min fråga till justitie- och migrationsministern är:

Är ministern beredd att införa samma typ av gränskontroller i Sverige som de kontroller Tyskland har infört?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-09-14 Överlämnad: 2015-09-15 Anmäld: 2015-09-17 Svarsdatum: 2015-09-23 Sista svarsdatum: 2015-09-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga