Information om lastbilars last och färdvägar

Skriftlig fråga 2016/17:1878 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Efter skandalen kring att känsliga uppgifter läckt från Transportstyrelsen har en rädsla hos svenska folket väckts för att Sveriges myndigheter agerar direkt vårdslöst med känsliga uppgifter, inte minst trafikdata och körkortsuppgifter. Om regeringen genomför den kilometerskatt de hotar med kommer det, ovanpå alla negativa effekter för svensk industri och svenska jobb, att innebära en enorm övervakningsapparat för att kunna se till att skatten efterlevs.

Så sent som den 31 augusti framkom det nya uppgifter kring skandalen på Transportstyrelsen då DN publicerade den sparkade generaldirektören Maria Ågrens anteckningar från informationsmötet: Departementet var angeläget om att så snabbt som möjligt kunna införa ny lagstiftning så som till exempel Bonus-Malus, vägslitageavgift mm. Något som inte var möjligt under tiden som projekten pågick. Maria Ågren kände sig tvingad att medvetet bryta mot lagen för att regeringen skulle hinna genomföra bland annat kilometerskatten i tid.

Varje dag transporteras mängder av varor med känslig information på våra vägar, och regeringen vill införa en höjd kilometerskatt. Hur vet vi att all den information som samlas inför att belasta skatter på avstånd i det avlånga och glest befolkade Sverige inte hamnar i orätta händer?

Många lastbilar transporterar gods för mångmiljonbelopp per last, och lastbilschaufförer är redan i dag en utsatt yrkesgrupp.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att information om last och färdvägar från Transportstyrelsen inte ska hamna på avvägar?
Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-01 Överlämnad: 2017-09-04 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga