Information om rysk kärnolycka

Skriftlig fråga 2019/20:26 av Linda Ylivainio (C)

Linda Ylivainio (C)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Uppgifter i den finska tidningen Hufvudstadsbladet den 4 september 2019 gör gällande att kärnolyckan utanför Archangelsk i augusti är en av de värsta sedan Tjernobyl. Archangelsk ligger 80 mil fågelvägen från Luleå. Således har befolkningen i Norrbottens län närmre till Archangelsk än till vårt lands huvudstad. Archangelsk vid Vita havet och dess position i Barentsregionen och nära Arktis gör att uppgifter om en kärnolycka är oroande och förtjänar att tas på allvar.

Att informationen från de ryska myndigheterna har varit sen och knapphändig är knappast förtroendeskapande. Händelsen och medierapporteringen väcker frågor och oro om vart man som svensk medborgare kan vända sig för att få en tillförlitlig redogörelse över vad som inträffat samt en riskbedömning.

Med anledning av det framförda vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

På vilket sätt tänker ministern i Sverige och i internationella sammanhang tillgodose att det internationella kärnenergiövervakningsarbetet fungerar på ett tillfredsställande sätt så att svenska medborgare får tillförlitlig information om internationella kärnolyckor i vårt närområde, t.ex. efter olyckan i Archangelsk?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-09-17 Överlämnad: 2019-09-19 Anmäld: 2019-09-20 Sista svarsdatum: 2019-09-25 Svarsdatum: 2019-10-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga