Informationsplikten för hivpositiva

Skriftlig fråga 2020/21:2093 av John Weinerhall (M)

John Weinerhall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

För ett år sedan tillkännagav riksdagen med brett politiskt stöd att ”regeringen bör ta initiativ till en översyn av smittskyddslagen med en analys av om den fyller sitt ändamål när det gäller informationsplikten för hivpositiva”. 

Bakgrunden till detta är att informationsplikten i dag inte är ändamålsenlig och snarare än att bidra till minskad smittspridning i stället ökar stigmatiseringen av en redan utsatt grupp. Folkhälsomyndigheten konstaterar själva senast 2019 i sitt kunskapsunderlag Smittsamhet vid behandlad hivinfektion, som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, att det inte föreligger risk för att överföra en hivinfektion vid oskyddat samlag vid en välinställd behandling. Trots detta har regeringen ännu inte gjort något för att ta bort informationsplikten. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

När avser ministern och regeringen att hörsamma riksdagens uppmaning och göra en översyn av det förlegade kravet på informationsplikt för hivpositiva?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-05 Överlämnad: 2021-03-08 Anmäld: 2021-03-09 Svarsdatum: 2021-03-17 Sista svarsdatum: 2021-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga