Införsel av alkohol

Skriftlig fråga 2016/17:469 av Eva Lindh (S)

Eva Lindh (S)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Illegal införsel av alkohol i bussar har alltmer uppmärksammats. Inte minst i Östergötland där Polismyndigheten har kunnat kartlägga och göra tillslag där mycket stora mängder har kunnat föras in i Sverige.

Det handlar om organiserade bussresor med bussresenärer som fått betalt för att maskera en brottslig införsel. Detta kan fungera eftersom regleringen av hur stor mängd varje enskild person kan föra in i landet för så kallat privat bruk är otydlig.

De kontroller och tillslag som Tullverket och Polismyndigheten har gjort visar följande:

– Det är en mycket stor mängd alkohol som förs in i landet på detta vis – alkohol som i hög grad säljs vidare till unga personer som har svårt att få tag på alkohol på annat sätt. Vinsterna för den som organiserar inköpsresorna är stora.

– Lagstiftningen är i dagsläget otillräcklig för att kunna bekämpa den illegala införseln. Det är svårt att kunna bevisa om alkoholen är till för privat bruk eller för illegal försäljning. Ett par domstolsärenden har inneburit att orimligt stora mängder alkohol godtas som personligt bruk av alkohol.

Regeringen har gett Tullverket i uppdrag att i samverkan med andra myndigheter kartlägga hur införsel av alkohol och tobak sker och föreslå eventuella förändringar på området.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Avser statsrådet att ta initiativ för att försvåra den illegala införseln av alkohol genom att begränsa införselkvoterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-07 Överlämnad: 2016-12-08 Anmäld: 2016-12-09 Svarsdatum: 2016-12-14 Sista svarsdatum: 2016-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga