Infrastrukturen i Dalarna i den nationella planen

Skriftlig fråga 2021/22:624 av Roza Güclü Hedin (S)

Roza Güclü Hedin (S)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Förra veckan presenterade Trafikverket ett förslag till nationell plan för transportsystemet. Tyvärr vill Trafikverket flytta en stor del av redan beslutade investeringar i Dalarna framåt i tiden. Det är väldigt oroväckande med tanke på den utveckling vi ser i vår del av landet, där transporterna till och från norra Sverige kommer att öka tack vare de stora industriinvesteringarna, men också med tanke på de investeringar besöksnäringen i våra fjälldestinationer nu gör. 

Infrastrukturen är en avgörande fråga för Dalarnas konkurrenskraft, och det finns stora behov av att öka underhållet av vägar och järnvägar men också att göra nya investeringar i att öka kapaciteten i transportsystemet.

Det är också anmärkningsvärt att Trafikverket vill flytta fram investeringar som är en del av avtal mellan staten och kommuner, till exempel på E16.

Staten bör investera mer i de viktiga stråken norrut, som dubbelspår på Ostkustbanan och ökad kapacitet genom Bergslagen. I stället flyttas viktiga satsningar framåt i tiden.

Regeringen har tidigare sagt att den nuvarande nationella planen ska genomföras, men Trafikverket vill nu alltså ta bort redan beslutade investeringar. Trafikverkets förslag på investeringar kommer att skickas ut på remiss. Det är regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet under sommaren 2022.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Hur ser ministern på de förslag som Trafikverket har lämnat, och har ministern för avsikt att ta några initiativ med anledning av dessa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-10 Överlämnad: 2021-12-15 Anmäld: 2021-12-16 Svarsdatum: 2021-12-29 Sista svarsdatum: 2021-12-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga