Inhyrd vårdpersonal

Skriftlig fråga 2015/16:1469 av Margareta B Kjellin (M)

Margareta B Kjellin (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

 

Under den senaste tiden har media i flera fall uppmärksammat hur bristande bakgrundskontroller av inhyrd personal till vårdinrättningar har lett till potentiella risker för patienterna. I många fall har personal hyrts in trots flera Lex Maria-anmälningar mot sig eller vilka helt enkelt brister kompetensmässigt. Detta har skett trots Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) rekommendationer om att kontrollera all inhyrd personal genom att bland annat kontakta tidigare arbetsplatser. Naturligtvis innebär denna bristande kontroll och olämpliga personal en högst reell risk för patienternas hälsa och försämrar därtill trygghets- och tilltroskänslan gentemot vården.

Oavsett var ansvaret för verksam vårdpersonal ligger bör det vara tydligt och aldrig leda till situationer som de som har uppdagats. Landets patienter ska kunna känna sig trygga i att läkaren eller sköterskan som vårdar dem är både kompetent och behörig.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

Vad avser statsrådet att göra för att förbättra kontrollen av inhyrd vårdpersonal? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-07-18 Överlämnad: 2016-07-19 Sista svarsdatum: 2016-08-02 Svarsdatum: 2016-08-10 Anmäld: 2016-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga