Initiativet Hållbar bolagsstyrning

Skriftlig fråga 2020/21:1986 av Tobias Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

EU-kommissionen vill genom initiativet Hållbar bolagsstyrning förändra de aktiebolagsrättsliga reglerna i medlemsstaterna om styrelsens sammansättning och uppdrag. Detta ingrepp i äganderätten motiveras med godhetssignalerande värdeord likt hållbar utveckling och mänskliga rättigheter och en vilja att minska näringslivets påstådda kortsiktighet.

Alla vänner av marknadsekonomi utan omotiverad statlig eller överstatlig inblandning borde omgående resa ragg när de får höra om förslaget. I praktiken skulle det innebära ingrepp i företagens styrning och verksamheter, vilket måste ses som ett angrepp mot äganderätten som vi känner den. Något som också flertalet näringslivstoppar betonat i sin kritik mot förslaget.

Det går vidare att kritisera i vilken utsträckning förslaget ens skulle generera de önskade värdena givet att näringslivet återkommande visat sig utgöra stommen i den hållbara utvecklingen snarare än att vara i vägen för densamma. Något som sammanfattas väl i kommentaren från Viveka Hirdman-Ryrberg, chef för hållbarhet på Investor, till Fplus: För att fortsätta vara konkurrenskraftig måste man investera kontinuerligt i hållbarhet. Ta klimatfrågan som exempel, där finns det en otrolig innovationskraft bland företagen för att hela tiden arbeta fram bättre lösningar. Det samarbetas mellan olika branscher och företag, här finns en stor kraft. Den ska inte hämmas.”

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur ställer sig regeringen till initiativet, och avser regeringen att vidta några åtgärder för att stoppa förslaget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-26 Överlämnad: 2021-02-26 Anmäld: 2021-03-02 Svarsdatum: 2021-03-10 Sista svarsdatum: 2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga